L’apoderament de les dones, eix central del projecte 2017 a San Miguelito

DSC03859

Desos neix amb la voluntat de contribuir a dignificar i millorar les condicions de vida de les persones que viuen en les situacions més desafavorides en països del Sud. En els últims anys, hem impulsat projectes a San Miguelito i a les comunitats rurals del Kukra River (Bluefields), dues de les regions més empobrides de Nicaragua.

Des de l’entitat, també treballem per reduir i eliminar les desigualtats de gènere instaurades en tots els àmbits de la societat. La discriminació i els conflictes entre la població comporten una gran manca de cohesió social i afrontar-los centra les nostres iniciatives. Preservar l’entorn natural que es troba molt deteriorat fruit de males pràctiques agropecuàries és una altra de les nostres línies d’actuació.

Desos i San Miguelito, un vincle consolidat

Des del 2001, Desos Opció Solidària impulsa projectes de cooperació a San Miguelito per afavorir el desenvolupament social i econòmic de la zona. La col·laboració es va començar a gestar l’any 1992 quan Sant Boi de Llobregat, la ciutat on neix Desos, va formalitzar l’agermanament amb el municipi nicaragüenc.

San Miguelito és una població de Nicaragua formada per 45 comunitats rurals i situada al departament de Río San Juan. La localitat s’ubica a la riba del Llac Cocibolca, prop de la ciutat de Juigalpa i a 248 km de la capital Managua. Segons el darrer cens realitzat el 2005, hi viuen 17.000 persones, tot i que es calcula que amb el creixement demogràfic des de llavors i les persones no censades n’hi podrien haver unes 22.000. El municipi, ubicat en la Reserva de la Biosfera Río San Juan, compta amb un nucli urbà principal però la majoria dels habitants viuen en petits grups de cases aïllats.

El primer assentament a la zona, anomenat Las Aldeas, es va fundar entre els anys 1850 i 1855 gràcies l’hule i la radícula. Els productors d’aquestes plantes abundants a la zona van portar la localitat a viure la seva millor època comercial durant el segle XX. En canvi, a dia d’avui, l’economia de San Miguelito depèn principalment de la ramaderia i l’agricultura però amb una producció molt escassa destinada a l’autoconsum.

El Fons de Crèdit, clau en l’enfortiment del teixit socioeconòmic

L’estratègia de Desos a San Miguelito sempre s’ha focalitzat en millorar les condicions de vida dels habitants a través d’un desenvolupament sostenible. L’instrument bàsic per enfortir el teixit socioeconòmic del municipi consisteix en un Fons de Crèdit a la Promoció de l’Economia Local.

La iniciativa va sorgir amb la intenció d’afrontar la manca d’accés a serveis microfinancers dels habitants de la localitat. El fons rotatori funciona des del 2007 i disposa d’un capital circulant al voltant dels 200.000 dòlars que, a més, ofereix formació i assessorament integral. El projecte de Desos s’ha convertit en l’única institució que ofereix aquest servei a San Miguelito i en l’únic organisme que dota la població de recursos econòmics per engegar noves iniciatives empresarials.

Les dificultats per arribar a serveis microfinancers s’accentuen en el cas de les dones i causen una falta d’oportunitats educatives i laborals. La invisibilització femenina en l’economia productiva consolida les desigualtats entre homes i dones i perpetua un sistema patriarcal que les relega al rol reproductiu i productiu en l’economia informal.

Millorar la situació de les dones per reduir les desigualtats

La principal problemàtica del municipi se centra en la manca de condicions per avançar en el desenvolupament socioeconòmic de les diferents comunitats rurals. Un tret fonamental recau en la manca de formació que consolida pràctiques agropecuàries insostenibles i nivells de producció i productivitat escassos. Així mateix, les desigualtats de gènere instaurades en el país provoquen que les possibilitats de desenvolupament, lideratge i independència econòmica per a les dones siguin inferiors.

Segons la Comissió Econòmica per a l’Amèrica Llatina i el Carib (CEPAL), si Nicaragua impulsés un major accés de la dona al treball i disminuís la bretxa d’ingressos entre dones i homes, la taxa de pobresa es reduiria en un 12%. A més, el 76% de la força laboral femenina està inclosa dins el sector informal i les dones guanyen un salari un 47,5% inferior al dels homes en l’àmbit rural. Davant d’aquestes dades, l’apoderament i independència econòmica per part de les dones es converteix en indispensable.

Més enllà d’assumir totes les responsabilitats reproductives, les dones juguen un paper central en l’economia nacional. Tot i això, la bretxa salarial entre els dos gèneres es manté al voltant del 30%. Per afrontar les diferents problemàtiques, el projecte pretén concedir 45 nous crèdits i destinar-ne el 60% a dones. L’aposta per la igualtat permetrà crear 30 noves iniciatives empresarials liderades per dones i capacitar i formar 50 tècniques agropecuàries i de gestió empresarial. L’apoderament de les dones per afavorir l’enfortiment del teixit socioeconòmic de San Miguelito centra els futurs projectes de Desos a Nicaragua.

Aquest projecte rep actualment el suport econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.