Les dones nicaragüenques participen en un cicle de formacions en gènere

De la mà de la Fundación de Mujeres de San Miguelito (FUMSAMI) i durant dos dies, vam impulsar a San Miguelito unes jornades titulades ‘Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, una finestra per a la reflexió sobre gènere i els drets de les dones’. L’objectiu del cicle de formacions va ser mostrar a les dones participants quins són els seus drets i intentar que els identifiquessin i els reconeguessin com a tals, perquè si en algun moment aquests són vulnerats, elles els puguin defensar.

Les jornades van començar amb una dinàmica per conèixer les primeres sensacions de les dones participants, que es van mostrar molt predisposades a participar i a implicar-se. Tot seguit, es van abordar els nou primers Objectius de Desenvolupament Sostenible, sempre relacionant-los amb la realitat de Nicaragua i de les comunitats i amb una clara visió de gènere. L’ODS 2 Fam Zero va centrar l’atenció i va permetre debatre sobre com erradicar la pobresa. També es va parlar de l’educació i de l’aigua i el sanejament, on es va identificar una forta discriminació de gènere. Les participants van defensar que com la provisió d’aigua és una tasca que assumeixen majoritàriament les dones, no es donen facilitats o s’estableixen millores per facilitar aquesta feina.

A continuació, la jornada va continuar amb activitats centrades exclusivament en gènere. Així doncs, les dones participants van aprofundir en les diferències entre sexe i gènere, van debatre sobre la discriminació salarial i van denunciar les violències que pateixen les dones. Abans de finalitzar el primer dia de formació, es van suggerir propostes de canvi.

La segona jornada va començar amb la presentació dels vuit últims Objectius de Desenvolupament Sostenible. Aquest cop, l’ODS 11 Ciutats i Comunitats Sostenibles va prendre el protagonisme i va obrir un interessant debat sobre el dret a l’habitatge. També, l’ODS 13 Acció pel Clima va animar la participació i la discussió entre les dones participants. Seguidament, a través d’un documental, es va parlar de la necessitat d’apoderar a les nenes des de ben petites en tots els àmbits de la seva vida, de lluitar contra la violència masclista i les discriminacions i de fomentar l’apoderament econòmic de les dones. Per últim i com a comiat, es va realitzar una dinàmica per treballar els drets humans i la voluntat d’aconseguir un desenvolupament sostenible que satisfaci les necessitats de la generació present sense perjudicar les de les generacions futures.