Transparència

En aquest apartat, s’han recopilat diversos documents oficials com les memòries d’activitats, les auditories econòmiques i els estatuts de l’entitat, així com diversos materials com documents, recursos i eines que s’han fet servir al llarg del temps en els diferents projectes que s’han realitzat a Desos.

 

Règim jurídic

  • Desos és una associació sense ànim de lucre a l’empara de la Llei orgànica 1/2002, del 22 de març, reguladora del Dret d’Associació i d’acord amb la legislació vigent i els seus Estatuts.
  • Anualment els nostres comptes se sotmeten a auditoria externa. Consulta-les!

Memòria d’activitats

Auditories econòmiques

Altres documents

Entitats colaboradores

Hem rebut una subvenció per a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.