La sostenibilitat centra les activitats a l’INS La Guineueta

Després d’una nova visita al Parc Agrari, els i les joves han valorat l’esforç que duen a terme cada dia les persones que es dediquen a la pagesia. Les següents sessions s’han centrat en l’anàlisi del capitalisme com a estructura econòmica que fomenta desigualtats socials, econòmiques i ambientals. L’alumnat de 3r d’ESO de l’Institut La Guineueta ha debatut sobre les estructures polítiques i econòmiques que sostenen la mercantilització de l’alimentació i vulneren aquest dret.

La nova experiència al camp,  amb la segona visita a Central Parc, ha permès a l’alumnat reflexionar sobre els nous valors relacionats amb l’Economia Social i Solidària davant la mercantilització de l’alimentació. El treball cooperatiu per aconseguir fer arribar l’aigua al camp també els ha servit per conscienciar-se de les alternatives possibles a aquest sistema. A més, a partir de fotografies diverses s’ha treballat en grups cooperatius sobre la sostenibilitat del dret a l’alimentació des de l’àmbit ambiental, social i econòmic.

A través de la feina amb la docent de Ciències Socials i amb la tècnica de Desos, s’ha fomentat la reflexió i el desenvolupament de l’esperit crític de l’alumnat. Els i les joves han observat les diferències entre els circuits curts de comercialització i el model actual, com també entre els mercats de pagès i les grans superfícies. També s’han preguntat quin dels dos exemples s’assembla més a la cooperativa Central Parc. Per acabar, nois i noies han qüestionat per quins motius té millors resultats econòmics el model de circuits llargs i grans superfícies si aquest sistema exigeix gastar majors recursos materials i personals.

Més enllà de les sessions a l’aula sobre el dret a l’alimentació, també s’estan impulsant noves iniciatives. Amb l’ajuda del professor de tecnologia, l’alumnat de l’INS La Guineueta està començant a preparar un vídeo sobre el projecte a partir de les fotografies que han fet durant les activitats.

Vols saber-ne més?

Aquesta trobada forma part del projecte d’Aprenentatge Servei “Innovem en el circuit alimentari transformant el valor dels aliments” que estem impulsant a l’Institut La Guineueta gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona, l’ACCD i l’AMB i també a la col·laboració del Consorci d’Educació de Barcelona. L’Aprenentatge i Servei entén l’acció pedagògica com una pràctica transformadora que vol empoderar l’alumnat per exercir una ciutadania activa i responsable. L’objectiu de l’aprenentatge: conèixer el maneig de l’agricultura ecològica des de la planificació fins a la comercialització. L’objectiu del servei: introduir les minves que es donen entre la producció i la comercialització alimentària dins del circuit de consum actual.