Sensibilitzem sobre el Dret a l’Alimentació a les escoles de Sant Boi

Aquest curs, DESOS engega un projecte de sensibilització sobre el Dret a l’Alimentació amb els centres educatius de Sant Boi de Llobregat. Hi participaran 30 mestres i 600 alumnes de P-3 a 6è de Primària de les escoles Parellada i Ciutat Cooperativa, amb qui ja estem començant a treballar. Es tracta d’un programa socioeducatiu que pretén crear consciència sobre el nostre model alimentari actual, generador de pobresa i destrucció ambiental. L’objectiu: caminar cap a un model més just i sostenible, que promogui l’agricultura de proximitat i fomenti un consum crític i responsable.

El projecte es duu a terme conjuntament amb VSF Justícia Alimentària Global, compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Boi i rep el suport econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (31.590€) i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (14.000 €).