Formació en agricultura ecològica

Inserció sociolaboral

Recuperació medioambiental
de terrenys en desús

Innovació i desenvolupament
a favor de la sostenibilitat

Quina és la situació?

La situació al nostre país està marcada per les conseqüències de la greu crisi econòmica que arrosseguem des de 2008, conseqüències que han aguditzat les necessitats socials, la vulneració de drets i, lamentablement, les desigualtats en la nostra societat. La taxa de pobresa a Espanya supera el 20%, una de les més elevades de la Unió Europea, i la nostra taxa d’atur ja afecta al 50% dels joves. A més de la precària situació social en la qual està immersa el país, cal sumar els problemes mediambientals que arrosseguem des de fa dècades i especialment aquells que estan afectant al sector agrícola com el creixent despoblament rural o les 136.000 hectàrees ermes que existeixen actualment a Catalunya. No obstant això, s’ha detectat un potencial creixement de l’agricultura ecològica al nostre país, que s’estableix com un nou mercat en auge.

 

Què volem aconseguir?

  Dignitat i millora de les condicions de vida de les persones

  Desenvolupament econòmic local

  Aposta pel medi ambient

 

 Què promovem?

   Recuperació mediambiental

Recuperem i revaloritzem espais rústics en desús per a la promoció de l’economia social i l’agricultura ecològica periurbana en l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat.

  Inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat

Promovem la inserció sociolaboral de dos dels col·lectius més vulnerables del nostre municipi: joves entre 16 i 21 anys que no han aconseguit el graduat d’ESO i que s’estan reinserint en el circuit educatiu i persones majors de 45 anys en situació d’atur de llarga durada. El nostre objectiu és impulsar la creació d’ocupació per a la millora de les condicions de vida de les persones.

   Formació en agricultura ecològica

Central Parc del Baix Llobregat, la nostra cooperativa de producció ecològica, potencia una relació de proximitat entre productor i consumidor, oferint un producte Km0, de qualitat, autòcton i de temporada. Oferim formació i pràctiques professionals per apropar l’agricultura ecològica al nostre municipi: Sant Boi de Llobregat.

  Innovació i desenvolupament a favor de la sostenibilitat

Impulsem una parcel·la experimental per a la investigació de noves tècniques agrícoles sostenibles amb el medi ambient i per a la conservació i recuperació d’espècies autòctones del Baix Llobregat.

  Consciència a favor del consum responsable

Promovem campanyes de sensibilització en contra del malbaratament alimentari i a favor d’un consum conscient, just i sostenible. Participem en fires solidàries per difondre aquest missatge de forma col·lectiva amb d’altres entitats del sector.

 

 

A quines finques actuem?

Les Cabasses (1,8 ha)

 

Pla d’en Mas (29 ha)

El Pla d’en Mas és una finca situada a Sant Boi de Llobregat, abandonada i degradada des de fa més de 20 anys. Els terrenys es troben en l’àmbit del Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat, són considerats sòl rústic protegit de valor agrícola i, per tant, no urbanitzables. Desos i la cooperativa Central Parc del Baix Llobregat treballem per la recuperació i revaloració d’aquesta finca, que es convertiria en l’extensió de cultiu ecològic més gran de Catalunya.

 

Col·labora!

Ferran Puig (1,8 ha)

 

Cal Gallina (1,8 ha)

 

Pla d’en Mas (29 ha)

És una finca situada a Sant Boi de Llobregat, abandonada i degradada des de fa més de 20 anys. Els terrenys es troben en l’àmbit del Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat, són considerats sòl rústic protegit de valor agrícola i, per tant, no urbanitzables. Desos i Central Parc treballem per la recuperació i revaloració d’aquesta finca, que es convertiria en l’extensió de cultiu ecològic més gran de Catalunya.

És una cooperativa de treball associat i iniciativa social, sense ànim de lucre, impulsada per Desos el 2015 i dedicada a la producció i comercialització de verdures ecològiques amb empremta social.

Visita la nostra web!