L’Institut Montjuïc treballa sobre el dret a l’alimentació i la sostenibilitat

Captura dret a l'alimentació

El dret a l’alimentació actual segueix línies de sostenibilitat ambiental, econòmica i social? Al voltant d’aquesta pregunta ha girat la darrera sessió de l’APS en què ha participat l’alumnat de l’Institut Montjuïc. Els nois i noies de 3r han continuat aprenent sobre la necessitat de transformar el sistema agroalimentari actual cap a un model més just i saludable a través de l’agricultura ecològica.

L’activitat s’ha centrat en repassar en què consisteix el dret a l’alimentació a nivell universal. La Declaració dels Drets Humans estableix que el dret a una alimentació adequada rau en la disponibilitat d’aliments en quantitat i qualitat suficients per satisfer les necessitats alimentàries dels individus. Tot i això, la població percep que aquest dret tan sols recau en tenir accés a productes en quantitat. Davant d’aquesta premissa apareix una nova pregunta: les persones podem escollir si comprem aliments de qualitat? La resposta és no, ja que les persones desconeixem qui produeix el que consumim però també d’on prové i com es cultiva.

L’alumnat també ha recordat que les Polítiques Agràries Comunitàries (PAC) perpetuen la vulneració d’aquest dret. La PAC subvenciona l’agricultura industrial a gran escala però no garanteix l’accés a una alimentació de qualitat. Aquesta aposta per l’agricultura industrial també provoca que els grans productors puguin vendre els excedents a zones més pobres ja que tenen la capacitat de competir amb els preus locals. La impossibilitat dels agricultors locals de fer front als productors dels països del Nord per manca de recursos, terres i poder competitiu acaba amb la destrucció dels ecosistemes del Sud i les seves economies familiars. Introduïm un nou concepte: la sostenibilitat ambiental, econòmica i social.

A partir de la reflexió i el debat, l’alumnat s’ha adonat que el model actual no és sostenible. En canvi, l’alumnat ha constatat que l’agricultura ecològica a petita escala sí que respon a les necessitats ambientals, econòmiques i socials que exigeix el sistema. L’activitat ha finalitzat amb la conclusió que en la societat actual les persones no som titulars del dret a l’alimentació perquè no tenim accés ni disponibilitat als productes de qualitat.

La solució a la qual els nois i noies han arribat rau en la necessitat d’instar les institucions a promoure polítiques que garanteixin el gaudi d’aquest dret per tota la població. Davant la inacció dels organismes públics, els ciutadans hem d’impulsar un canvi de model de consum a través de les nostres pròpies accions com a consumidors i individus.

Vols saber-ne més?

Aquesta activitat forma part del projecte d’Aprenentatge i Servei “Transformem el valor dels aliments: innovació en el circuit alimentari ecològic” que impulsem a l’Institut Montjuïc gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona. L’Aprenentatge i Servei entén l’acció pedagògica com una pràctica transformadora que vol empoderar l’alumnat per exercir una ciutadania activa i responsable. L’objectiu de l’Aprenentatge: conèixer el maneig de l’agricultura ecològica des de la planificació fins a la comercialització. L’objectiu del Servei: introduir les minves que es donen entre la producció i la comercialització alimentària dins del circuit de consum actual.