L’alumnat de l’INS Montjuïc debat sobre la sostenibilitat del dret a l’alimentació

La sessió del projecte d’Aprenentatge i Servei a l’Institut Montjuïc s’ha centrat en la reflexió i el debat sobre conceptes ja treballats. A partir de diverses fotografies, l’alumnat ha analitzat què li evoquen les imatges i ha discutit sobre la sostenibilitat del dret a l’alimentació en les diferents situacions. Els i les joves també han plantejat quin accés i quina disponibilitat de productes es necessiten en la nostra societat tant a nivell de quantitat com de qualitat.

A partir de la reflexió, l’alumnat de 3r ha parlat sobre la impossibilitat de subsistir amb la producció local per la manca de recursos, terres i poder competitiu dels agricultors. Els i les joves han descobert que les despeses en alimentació ocupen entre un 50% i un 65% del pressupost familiar en alguns països del Sud. Els percentatges destinats a la manutenció provoquen que les famílies hagin d’utilitzar recursos destinats a satisfer altres necessitats bàsiques, com la sanitat i l’educació.

En l’activitat, noies i nois han tractat la vulneració del drets humans en el sistema agroalimentari actual. L’alumnat ha vist que els aliments cultivats al Sud es produeixen de forma intensiva i destrueixen els ecosistemes particulars. El motius recauen en el fet de no tenir recursos i en què els productors del Nord s’aprofiten del baix cost de les terres i dels salaris del Sud per augmentar el capital propi.

Els i les joves han vist que el sistema agroalimentari actual suposa un impacte significatiu pel canvi climàtic i afecta l’entorn. A més, les tècniques agrícoles industrials provoquen l’increment de tones de CO2 produïdes pel transport. L’alumnat també ha constatat que el model genera el 22% de gasos d’efecte hivernacle en els països desenvolupats i ha crescut molt durant les últimes dècades. Després de debatre sobre els condicionants del sistema agroalimentari, l’alumnat ha conclòs que falta sostenibilitat en l’alimentació.

Vols saber-ne més?

Aquesta activitat forma part del projecte d’Aprenentatge i Servei a “Transformem el valor dels aliments: innovació en el circuit alimentari ecològic – Fase 2: Consolidació” que impulsem a l’Institut Montjuïc gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona i la col·laboració del Consorci d’Educació de Barcelona. L’Aprenentatge i Servei entén l’acció pedagògica com una pràctica transformadora que vol empoderar l’alumnat per exercir una ciutadania activa i responsable. L’objectiu de l’aprenentatge: conèixer el maneig de l’agricultura ecològica des de la planificació fins a la comercialització. L’objectiu del servei: introduir les minves que es donen entre la producció i la comercialització alimentària dins del circuit de consum actual.