EQUIP TÈCNIC

JUNTA DIRECTIVA

 • La junta directiva és l’òrgan de màxima responsabilitat de Desos. S’encarrega de definir les orientacions estratègiques així com les sol·licituds d’ajudes a les diferents convocatòries públiques i privades. Tots els membres de la Junta Directiva formen part també de l’equip de voluntariat, col·laborant en l’administració, la comptabilitat, les relacions institucionals, la comunicació i d’altres activitats de caràcter periòdic. Cap d’ells rep cap tipus de remuneració econòmica, ni per la seva qualitat de membre de la Junta Directiva ni per les seves tasques de voluntariat.
 • Elegida per l’Assemblea de Socis i Sòcies cada quatre anys, l’última renovació: 9 d’abril de 2019
 • Organitzada per comissions de treball sectorials. Les comissions, liderades cadascuna d’elles per un membre de la Junta Directiva i coordinades pel President i Coordinador general de l’entitat, són:
  – Comissió de Cooperació
  – Comissió d’Educació per a la Justícia Global
  – Comissió de Voluntariat, Comunicació i Sensibilització
  – Comissió d’Administració 
 • Contacta amb la Junta escrivint un correu a junta.desos@pangea.org